nevezés

 nevezési határidő: 2019.10.11. péntek

OLVASS El, megéri!

A pályázó garantálja, hogy a megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak.
A Lollipop 2019 díjainak kihirdetése az űrlapon megadott adatok (pályázó, társpályázó, megbízó) alapján történnek. 

Társpályázók esetén a kapható M+ listás és Pr Toplistás pontokat a pályázók az alábbi űrlapon megoszthatják egymás között. Amennyiben nincs megosztás feltüntetve, a pontok egyenlő arányban oszlanak meg. A 0% a pontokról való lemondást jelenti.

A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott e-mail címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.

Ugyanazon kampány több kategóriában való indítása esetén, amennyiben különbözőek az azokhoz tartozó mellékletek, úgy kérjük ezen elemeket külön nevezésként feltölteni! 

A felhőben ne hozz létre külön mapparendszert, illetve az anyagokat ne töltsd fel tömörítve!​​

Törölni nem tudsz a felhőben, módosítás esetén keresd a szervezőt!

A nevezési anyagokon (esettanulmányi film, prezentáció és egyéb kiegészítő dokumentumok) semmilyen formában sem szerepelhet a pályázó ügynökség neve vagy logója (még a fájl elnevezésében sem)! Amennyiben a pályázatban a nevezési űrlapon kívül szerepel az ügynökség neve, kizárást vonhat maga után! 

Nevezési díj: 34 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó: 44 323 Ft / nevezés)
Az integrált kategóriában: 44 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó: 57 023 Ft / nevezés)​

Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg 2019. november 11-ig, a pályamunka nem kerül a főzsűri elé. Az elektronikus számlát a nevezés feltöltése után, a nevezéskor megadott e-mail címre küldjük.

A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft-vel szemben!​

A versenyre való regisztráció, azaz a nevezési űrlap elküldése a nevezési díj elfogadásának, megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Leadási paraméterek: 

Filmes anyagok (reklámfilmek és esettanulmányi videók): MP4 formátumban, kizárólag HD vagy Full HD felbontásban. Az esettanulmányi videók hossza nem haladhatja meg a 3 percet!

Hanganyagok: MP3 formátumban

Képes anyagok: JPG, PNG vagy PDF formátumban, 300 DPI felbontásban

Prezentációk: PPT, Keynote, PDF formátumban. Terjedelem: maximum 10 slide

Display típusú hirdetések: GIF vagy MP4 formátumban

Weboldalak: a pályázati anyagon fel kell tüntetni a weboldal pontos elérhetőségét

Alkalmazások: az alkalmazás elérhetőségét fel kell tüntetni a pályázati anyagon, már nem futó alkalmazás esetén az alkalmazás tesztváltozatát kell benyújtani

Mobilalkalmazások: az alkalmazás elérhetőségét fel kell tüntetni a pályázati anyagon, fizetős alkalmazás esetén promóciós kódot kérünk, hogy minden tartalomhoz hozzáférhessen a zsűri

Nevező adatai

Nevezés adatai

%
(Ha nincs társpályázó, 100%-ot kell beírni! 0% esetén a pályázó lemond M+ pontjairól!)
%
(Ha nincs társpályázó, 100%-ot kell beírni! 0% esetén a pályázó lemond Pr Toplista pontjairól!)
(Maximum 3500 karakter!)

A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a Lollipop versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.