Nevezés

A pályázó garantálja, hogy a megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak.
A díjazottakat (nevező, társnevező, megbízó) úgy szerepeltetjük, ahogy a nevezésekben megadjátok őket.

Társnevezők esetén a kapható Apex Toplista pontokat a nevezők az alábbi űrlapon megoszthatják egymás között. Amennyiben nincs megosztás feltüntetve, a pontok egyenlő arányban oszlanak meg. A 0% a pontokról való lemondást jelenti.

A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott e-mail címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.

A pályázat a nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be. Ha ez megtörtént, küldünk egy visszaigazoló e-mailt a kapcsolattartónak, amelyben megtaláljátok a munkák feltöltéséhez szükséges instrukciókat.
Ha egy kampányt több kategóriában is neveztek és különböző elemeit mutatnátok be a zsűrinek, kérjük, külön nevezésként töltsétek fel őket! Minden bejelölt kategória külön nevezésnek minősül.
  

Arra kérünk titeket, hogy se a megjelent munkákon, se a kisérő esettanulmányban, leírásban ne szerepeljen az ügynökség neve vagy logója, fájl nevekben sem! Ha mégis oda kerül valahova, az érintett munkát kizárhatjuk!

Normál nevezési határidő: 2022. október 21. éjfélig
Normál nevezési díj: 39 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó: 50 673 Ft / nevezés)
Az integrált kategóriában: 49 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó: 63 373 Ft / nevezés)​

Végső nevezési határidő: 2022. október 28.
Végső nevezési díj: 44 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó: 57 023 Ft / nevezés)
Az integrált kategóriában: 54 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó: 69 723 Ft / nevezés)
 

Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg 2022. november 3-ig, a pályamunka nem kerül a főzsűri elé. Az elektronikus számlát a nevezés feltöltése után, a nevezéskor megadott e-mail címre küldjük.

A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft-vel szemben!​

A versenyre való regisztráció, azaz a nevezési űrlap elküldése a nevezési díj elfogadásának, megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

Leadási paraméterek: 

Filmes anyagok (reklámfilmek és esettanulmányi videók): MP4 formátumban, kizárólag HD vagy Full HD felbontásban. Az esettanulmányi videók hossza nem haladhatja meg a 3 percet!

Hanganyagok: MP3 formátumban

Képes anyagok: JPG, PNG vagy PDF formátumban, 300 DPI felbontásban

Prezentációk: PPT, Keynote, PDF formátumban. Terjedelem: maximum 10 slide

Display típusú hirdetések: GIF vagy MP4 formátumban

Weboldalak: a pályázati anyagon fel kell tüntetni a weboldal pontos elérhetőségét

Alkalmazások: az alkalmazás elérhetőségét fel kell tüntetni a pályázati anyagon, már nem futó alkalmazás esetén az alkalmazás tesztváltozatát kell benyújtani

Mobilalkalmazások: az alkalmazás elérhetőségét fel kell tüntetni a pályázati anyagon, fizetős alkalmazás esetén promóciós kódot kérünk, hogy minden tartalomhoz hozzáférhessen a zsűri (zsűrizés ideje alatt elérhetőnek kell lennie az alkalmazásnak, különben nem tudja értékelni a zsűri)

Online események esetén – mivel azok kevésbé dokumentálhatók látványosan – a zsűri egyértelműen megelégszik egy, a projektet bemutató prezentációval vagy leírással, néhány screenshot társaságában.  

A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott e-mail címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.

 

 

 

A NEVEZÉSI IDŐSZAK LEJÁRT!

Nevező adatai

Nevezés adatai

%

A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a Lollipop versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja