ÉRTÉKELÉS

 

bírálati szempontok

A Lollipop a btl-alapú megoldások reklámversenye, ahol a reklámozóknak számos esetben korlátozottabb lehetőségük és mozgásterük van, például biztonsági szempontok, vagy egy adott helyszín – fesztivál, eladáshely, stb. – előírásai miatt, mint az atl vagy online területeken.

Ennek megfelelően több kategóriában a kategória jellege korlátozottan enged teret a különleges, egyedi kreatív megoldásoknak (pl. egy-egy polcmegállító, céges protokollesemény, egyes eladáshelyi megjelenések), a zsűri ezért a Lollipopon az ötlet és a koncepció márkához való illeszkedése mellett a megvalósítás technikai és vizuális színvonalát is azonos értékűen veszi figyelembe.

A Lollipop továbbá nem reklámhatékonysági megmérettetés.
Ennek megfelelően a versenyen nem az adott kampányok hatékonyságát bizonyító adatokat, hanem a koncepció és a kivitelezés színvonalát vizsgálja a zsűri. 

Ennek értelmében az általános szempontok a következők:

A pályamű ötletessége és a hirdető márkához való illeszkedése az adott kategória jellegét és lehetőségeit figyelembe véve: 50%

A nevezett anyag technikai és vizuális kivitelezése az adott kategória szakmai szempontjait figyelembe véve: 50% 

Zsűrizés

1. Forduló

Minden zsűritag zárt, online rendszerben névre szóló belépőkóddal pontozza az alkotásokat 1-10-es skálán. A zsűritagok pontszámainak átlaga alapján a verseny kiírója határozza meg a shortlistet. Nem kerülhet shortlistre a nevezések több mint 50%-a. Ha egy kategóriában egyik alkotás sem éri el a meghatározott pontszámot, a kiíró nem hirdet shortlistet.

Ha egy zsűritag valamely alkotásban érintett (saját cégének vagy direkt versenytársnak készült munka), nem adhat pontot a kampányra.

2. Forduló

A második, személyes zsűrizési fordulóban az egyes kategóriák győzteseit és helyezettjeit választja ki a zsűri. A második fordulóban a DIMSz, a MAKSz és a Kreatív 3-3 delegáltja vesz részt.

A zsűrinek belátása szerint jogában áll egy adott kategóriában több győztest is kiválasztani, esetleg egyáltalán nem választani győztest, vagy csak második, harmadik helyezéseket hirdetni.

Vitás kérdésekben a zsűrielnök szava a döntő.

A zsűri azon tagjai, akik valamely kategóriában érintettek, azaz pályázatuk shortlistre került, az adott kategória megbeszélésében nem vehetnek részt.

A zsűrinek jogában áll különdíjakat, illetve egyéb speciális díjakat is létrehozni.

Amennyiben a zsűri nem ért egyet egy nevezés kategóriába való besorolásával, joga van áthelyezni és másik kategóriában értékelni azt.